0978.417.139

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Băng chuyền IQF

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Băng chuyền xoắn ốc

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Cối Đá Vảy

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Cụm máy nén Kobelco

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Cụm máy nén Mycom – Nhật

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Hầm đông gió

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Hệ thống lạnh CO2

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Hệ thống lạnh NH3

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Máy đá nước biển

Giá: Liên hệ

LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ đông tiếp xúc

Giá: Liên hệ